Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
ภาพกิจกรรม : โครงการกระต่ายตื่นตัว

 
 

ประกาศด่วน !! ปิดรับสมัคร เต็มแล้วจ้า

ค่าย
“กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 18”

ตอน  “หมู่บ้านกระต่ายพอเพียง”
ณ ป่าเขากระโจม เทือกเขาตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
(รับสมัครเพียง 20 คน เท่านั้น)
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ขวบ

วันจันทร์ที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 (4 วัน 3 คืน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่คะ

 
 
ค่ายกระต่ายตื่นตัว

เพราะธรรมชาติไม่ได้หมายถึงแค่ ต้นไม้ ป่าเขา ลำธาร แต่เพียงอย่างเดียว
คนหรือชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่อาศัยแบบพึ่งพาธรรมชาติ
จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้ และเกื้อกูลกันเสมอมา
สนุกกับการสัมผัสวิถีชีวิตจริงของหมู่บ้านกะเหรี่ยง ค้นหาความลับในอาณาจักรธรรมชาติ
เรียนรู้ อยู่ร่วม กับธรรมชาติและเพื่อนๆ กับภารกิจสำคัญที่เราจะช่วยกัน พยาบาลต้นไม้ และกิจกรรมเล่นเรียนรู้ (Play and Learn) อีกมากมาย ผ่านประสาทสัมผัส ตา หู จมูก กายและจิตใจ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจากจินตนาการ ที่แสนประทับใจ....

ในค่ายจะได้...
 • ความสนุก
 • ได้สัมผัสธรรมชาติ
 • เสริมทักษะด้านศิลปะ
ในค่ายจะเป็น...
 • อบอุ่น เป็นกันเอง
 • เป็นเพื่อนในการเรียนรู้
 • พื้นที่ของพลังงานที่มีในตัวเด็ก
ในค่ายจะมี...
 • การจูงใจให้คิดสร้างสรรค์
 • การจูงใจให้คิดเผื่อแผ่
 • การให้หลักคิดในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
ในค่ายจะเกิด
 • ความใฝ่รู้ ไปสู่ความอยากรู้อยากทำ
 • การปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
 • ความรู้ด้านธรรมชาติ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ผลงานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง

ตารางกิจกรรมค่ายกระต่ายตื่นตัวฯ ครั้งที่ 18

วันที่หนึ่ง                รู้จักตัวเอง รู้จักกัน (สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยง)
07.30 น.                - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เทือกเขาตะนาวศรี ป่าต้นน้ำเขากระโจม
ช่วงเช้า                   กิจกรรม รู้จักพื้นที่ รู้จักเพื่อน  รู้จักกลุ่ม
พักเที่ยงทานอาหารแสนอร่อย
ช่วงบ่าย                  กิจกรรม “สำรวจชุมชนกะเหรี่ยงกันหน่อย” / ทานอาหารว่าง
                                กิจกรรม “แย็บๆ ธรรมชาติ”
                                ไปบ้านพี่เลี้ยง
ช่วงเย็น                   ทำอาหารเย็น / เรื่องเล่าชาวกะเหรี่ยง / ดื่มนมก่อนเข้านอน (พักบ้านพี่เลี้ยง)

วันที่สอง                เล่นรู้ สัมผัสจริงในธรรมชาติ (สำรวจ สังเกต สัมผัส)
ช่วงเช้า                   ขึ้นเขากระโจม (ป่าต้นน้ำ) ผจญภัยในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
                                กิจกรรม เอ๊ะ อ๊ะ โอ๊ะ อ๋อ...ธรรมชาติ (สังเกต รับรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ)
พักเที่ยงทานอาหารกลางวันใกล้ชิดธรรมชาติ
ช่วงบ่าย                  ภารกิจ “พยาบาลต้นไม้” / ทานอาหารว่าง
                                สนุกคิดสร้างสรรค์ “หนูช่วยปลูกป่า” สร้างสรรค์วิธีปลูกป่าตามแบบฉบับของตัวเอง               
ช่วงเย็น                   กิจกรรม “ทำ(อาหาร)เอง...กินเองจ้า”
                                กิจกรรม “ค่ำๆ ธรรมชาติเปลี๊ยนไป๋” เล่นเกมรอบกองไฟ
                                ดื่มนมก่อนเข้านอน (พักที่เนินทราย)

วันที่สาม               จินตนาการจากธรรมชาติ (ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์)
ช่วงเช้า                   กิจกรรมสำรวจลำธาร รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
                                กิจกรรมบันทึกหินสี
พักเที่ยงทานอาหารแสนอร่อย
ช่วงบ่าย                  กิจกรรม “แอบดูบ้านปลวก/นก” / ทานอาหารว่าง
                                กิจกรรม “ผลงานของหนู”
ช่วงเย็น                   ปาร์ตี้แสดงผลงาน / การละเล่น / ดูดาว ดื่มนมก่อนนอน (พักที่สำนักงานมูลนิธิฯ)

วันที่สี่                    ขอบคุณธรรมชาติ (สรุปกิจกรรม)
ช่วงเช้า                   บอกเล่าความรู้สึก / รวบรวมผลงาน
                                สรุปกิจกรรม / เก็บของ
11.00 น.                  ทานอาหารกลางวัน
12.00 น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.30 น.                  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไม่มีโรคประจำตัว / ไม่กลัวแมลง
 2. ไม่ใช่เด็กสมาธิสั้น / ออทิสติก

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วย

ไฟฉาย / เสื้อแขนยาว / กางเกงขายาว / รองเท้าผ้าใบ / รองเท้าแตะ / กระเป๋าใบเล็ก (สำหรับย้ายที่นอน) / กระติกน้ำ / ถุงนอน และ เสื้อกันฝน (ถ้ามี)

สิ่งที่จะมีให้ในค่ายและหลังค่าย

 1. สมุดบันทึก
 2. CD ภาพนิ่งกิจกรรมหลังค่ายฯ
 3. DVD ภาพเคลื่อนไหวจากค่ายฯ

สิ่งของต้องห้าม

 1. โทรศัพท์มือถือ
 2. กล้องถ่ายรูป
 3. เงินสด
 4. เครื่องประดับมีค่า

รายละเอียดสำคัญของค่ายที่ผู้ปกครองควรรู้

1. ค่าใช้จ่ายตลอดค่าย  6,000  บาท 
(รายได้หักจากค่าใช้จ่าย นำไปใช้ดำเนินโครงการศึกษาธรรมชาติโดยศิลปวิธี ให้กับเด็กในโรงเรียนสินแร่สยาม ในชุมชนหมู่ 3  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ต่อไป)
2. หลังค่ายฯ ทางมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองน้องๆ กระต่ายตื่นตัวฯ รุ่น 18  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ค่ายกระต่ายตื่นตัวฯ กับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก” ซึ่งจะมีการนัดหมายอีกทีค่ะ

ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโดยการโอนผ่านบัญชี
“มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์”  ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 103-4-016111 
(กรุณาส่งแฟกซ์ใบสลิปเงินฝากและใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 0 2513 9766)

สอบถามรายละเอียดค่ายเพิ่มเติมที่
คุณซัง 081-8699744
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
103/62 หมู่บ้านศุภฤกษ์ ซอยลาดพร้าว 26 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5139767, 02-5139686
โทรสาร 02-5139766
E-mail : info@rabbitinthemoon.org
www.rabbitinthemoon.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่คะ
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่คะ
ข้อความ
Set Bold Set Italic Set Underline Set Strike Set Font H3 สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู ใส่รูปภาพจาก URL Link Embed
ตัวอย่างการแทรกลิงค์
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/]ดูเว็บกระต่ายครับ [/url]
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/][img]http://www.rabbitinthemoon.org/images/menu_eng_01.gif[/img][/url]

ภาพ

ชื่อผู้ติดต่อ/อีเมล์

 

 

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์