หนังสือ : เยอมี..เอนิ (หนูนี่แหละ...เอนิ)
ผู้เขียน : เอนิ
ราคา : 180 บาท (รวมราคาจัดส่งแล้วคะ)


*** รายได้จากการจำหน่ายมอบให้เอนิ

การสั่งซื้อสินค้า “มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์”

  1. ดูรายการสินค้า และเลือกสินค้าและจำนวน
  2. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
  3. พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า
  4. โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์”
   ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 103-4-016111


การยืนยันการสั่งซื้อ

  1. แฟกซ์ใบโอนเงินและใบสั่งซื้อสินค้ามาที่โทรสาร 02-513-9766
  2. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูลการสั่งซื้อ

   มูลนิธิฯ จัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

   ดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อกรอกใบสั่งซื้อได้ที่นี่