ถุงผ้า lotus blossom series

ถุงผ้า สีดำ
ถุงผ้า lotus blossom seriesถุงผ้าสีดำ

ราคา : Website 450 บาท             มารับสินค้าเอง 420 บาท      มี 1 ใบ


(Handmade Product by Tonpueng Housewives)
สินค้านี้จัดทำโดย "กลุ่มแม่บ้านต้นผึ้ง" หมู่ 3 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ในโครงการสร้างอาชีพชุมชน

ถุงผ้าสีดำนี้ เป็นงานฝีมือปักจากแม่บ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ผืนป่า
ต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พวกเธอไม่ต้องการเข้าไปหางานในเมือง
ซึ่งหมายถึงการต้องห่างจากครอบครัว จึงเข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพชุมชน
โดยมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ รายได้จากการจำหน่ายสินค้านี้ จะเป็นรายได้
เพื่อการดำรงชีพ และที่สำคัญคือจะช่วยให้ชุมชนสามารถหาเลี้ยงชีพได้
โดยไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือบุกรุก “ป่า” อีกด้วย
All products are hand-made from the ladies who live near the border of
Thailand. By her willing not to leave her home town and family, she decided to
join in the Community Job-building project through the Rabbit in the Moon Foundation.
All of your purchase will help support their living and in the same way you will
help protects the forest by avoiding them intruding the forest.

(คลิกดูรายละเอียดโครงการสร้างอาชีพชุมชนได้ที่นี่)

การสั่งซื้อสินค้า "กลุ่มแม่บ้านต้นผึ้ง"

  1. ดูรายการสินค้า และเลือกสินค้าและจำนวน
  2. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
  3. พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า

  โอนเงินเข้าบัญชี “นางน้ำทิพย์ เหล็กดี”
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนผึ้ง บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 729-0027671

  *** หมายเหตุ คุณน้ำทิพย์ เหล็กดี เป็น หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านต้นผึ้ง


การยืนยันการสั่งซื้อ

  1. แฟกซ์ใบโอนเงินและใบสั่งซื้อสินค้ามาที่โทรสาร 02-513-9766
  2. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูลการสั่งซื้อ

   มูลนิธิฯ จัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

   ดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อกรอกใบสั่งซื้อได้ที่นี่