Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
ภาพกิจกรรม : โครงการกระต่ายตื่นตัว

 

24 - 28 สิงหาคม 2552
ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 16”
ตอน “กระต่ายผจญภัย...ตะลุยถิ่นอีสานใต้”
ณ อีสานใต้ (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
11 – 15 พฤษภาคม 2552
ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 15”
ตอน “หมู่บ้านกระต่ายพอเพียง”
ณ ป่าเขากระโจม เทือกเขาตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพกิจกรรม)
4 – 8 พฤษภาคม 2552
ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 14”
ตอน “หมู่บ้านกระต่ายพอเพียง”
ณ ป่าเขากระโจม เทือกเขาตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพกิจกรรม)
20 – 24 เมษายน 2552
ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 13”
ตอน “กระต่ายผจญภัย...ตะลุยถิ่นภูเขาไฟ”
ณ อีสานใต้ (นครราชสีมา – บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
ค่ายกระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ครั้งที่ 12
ตอน "กระต่ายแปลงร่าง...กระต่ายทะเล"
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง (ภาพกิจกรรม)
   

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์