Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
โครงการเด็กสร้างสื่อ สื่อสร้า้งเด็กกลุ่มเป้าหมาย: เด็กประถม โรงเรียนสินแร่สยาม หมู่ 3 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

         พัฒนาการของโครงการ คือ วิธีคิดและเครื่องมือ ที่ขยับขยายเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือพิมพ์มาเป็น รายการโทรทัศน์ ที่ยังใช้หลักการ การเรียนรู้ธรรมชาติผ่านกระบวนการสื่อสาร เพราะการสื่อสาร หมายถึง การที่ผู้ส่งสารจะต้องทำความเข้าใจกับสารที่ตัวเองจะบอกก่อน แล้วจึงจะเขียนหรือบอกเล่าสารนั้นผ่านเครื่องมือ ที่เรียกว่าสื่อ อีกทีหนึ่ง โดยมีผู้รับสื่อ คือ ชุมชนและเพื่อนๆ ในโรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก สิ่งที่โครงการฯ สนใจและให้ความสำคัญ คือ ช่วงของการที่เด็กๆ ทำความเข้าใจกับสาร ซึ่งก็คือ ธรรมชาติ อย่างแจ่มแจ้ง ถูกต้อง และเห็นความชัดเจนในสิ่งที่ตนเองจะสื่อออกมา

         ภาพเคลื่อนไหว หรือ รายการทีวี ที่โครงการเด็กสร้างสื่อ สื่อสร้างเด็ก เลือกนำมาใช้เป็นพัฒนาการเพื่อ "ให้งาม" ในคราวนี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายและตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็ก ที่สำคัญคือ เด็กได้ฝึกทักษะหลายด้านอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติ การสังเกต การหาประเด็น การเขียนบทลำดับเรื่องราว การถ่ายภาพ การใช้เสียงและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำ การออกท่าทางและบุคลิกภาพ การทำงานร่วมกับเพื่อน ยกเว้นแต่เทคนิคการลำดับเรื่องราวที่มีพี่เอนิ หัวหน้าใหญ่ของโครงการฯ ช่วยลำดับภาพจนเป็นรายการทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋วที่สมบูรณ์อีกทีหนึ่ง โดยมีทีมพี่เลี้ยงเสริมมาร่วมด้วยช่วยกัน อีก 3 คน คือ พี่กล้วย พี่โบว์ และพี่กุ๊-นอ

         หลังจากที่ได้เปิดตัวรายการ "ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว" ไปได้ 5 เดือน (นับแต่กุมภาพันธ์ 2554) เด็กๆ เริ่มเข้าใจเทคนิคของการทำรายการทีวี ชักสนุกกับการจินตนาการรูปแบบรายการที่หลากหลายมากขึ้น และมีวิธีการบอกเล่าผ่านท่าทางที่เป็นธรรมชาติขึ้นเป็นลำดับ ไปจนถึงความละเอียดอ่อนในการสังเกตและมองเห็นธรรมชาติในแง่มุมใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นหัวใจสำคัญ

         อย่างไรก็ตาม การเดินทางของรายการทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋วเพิ่งเริ่มต้น ยังคงต้องติดตามความเป็นไปและพัฒนาการของกลุ่มเด็กนักข่าวทีวีสินแร่ฯจิ๋วแต่แจ๋วต่อไป และติดตามชมรายการของพวกเขาได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

โครงการเด็กสร้างสื่อสื่อสร้างเด็ก
Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์