Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
โครงการกระต่ายตื่นตัว

Rabbit Awake

กลุ่มเป้าหมาย: เด็กระดับประถม–มัธยมต้น ในเมืองใหญ่


          เด็กๆ มีพลังงานมากมาย จึงเป็นธรรมดาที่เด็กๆ จะ ‘ซน’

          ธรรมชาติที่สดใสของวัยผสมกับพลังงานเหลือเฟือ กับการสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ใช้พลังงานเหล่านั้นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด กิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ที่ชื่อว่า “ค่ายกระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์” ภายใต้แนวทาง “โครงการศึกษาธรรมชาติโดยศิลปวิธี”

          ค่าย กระต่ายตื่นตัวฯ คือ ค่ายสั้นๆ ไม่กี่วันกี่คืน เพื่อให้เด็กอายุ 7-14 ปี จากเมืองใหญ่ได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และเกิดความตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะธรรมชาติ ด้วยความสนุกสนาน การสัมผัสตรง และเกิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ในค่ายจะได้...
ความสนุก
ได้สัมผัสธรรมชาติ
เสริมทักษะด้านศิลปะ
ในค่ายจะเป็น...
อบอุ่น เป็นกันเอง
เป็นเพื่อนในการเรียนรู้
พื้นที่ของพลังงานที่มีในตัวเด็ก
ในค่ายจะมี...
การจูงใจให้คิดสร้างสรรค์
การจูงใจให้คิดเผื่อแผ่
การให้หลักคิดในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
ในค่ายจะเกิด
ความใฝ่รู้ ไปสู่ความอยากรู้อยากทำ
การปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ความรู้ด้านธรรมชาติ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลงานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง


ปัจจุบัน ค่ายกระต่ายตื่นตัว ได้จัดกิจกรรมค่ายไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง (นับจนถึง พฤษภาคม 2554) ดังนี้

โดย ค่ายครั้งที่ 1-3    จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปี 2549
ค่ายครั้งที่ 4-5  จัดที่ อช.ทุ่งแสลงหลวง (ป่าสน) จ.เพชรบูรณ์ ปี 2550
ค่ายครั้งที่ 6   จัดที่ หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง เมษายน 2551
ค่ายครั้งที่ 7 จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมษายน 2551
ค่ายครั้งที่ 8 จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สิงหาคม 2551
ค่ายครั้งที่ 9  จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กันยายน 2551
ค่ายครั้งที่ 10 จัดที่ อีสาน ถิ่นไดโนเสาร์ ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-อุบลฯ ธันวาคม 2551
ค่ายครั้งที่ 11 จัดที่ อีสาน ถิ่นไดโนเสาร์ ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-อุบลฯ ธันวาคม 2551
ค่ายครั้งที่ 12 จัดที่ หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง เมษายน 2552
ค่ายครั้งที่ 13 จัดที่ อีสานใต้ (โคราช-บุรีรัมย์) เมษายน 2552
ค่ายครั้งที่ 14-15 จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พฤษภาคม 2552
ค่ายครั้งที่ 16 จัดที่ อีสานใต้ (โคราช-บุรีรัมย์)  กันยายน 2552
ค่ายครั้งที่ 17 จัดที่ ทะเลชุมพร เมษายน 2553
ค่ายครั้งที่ 18 จัดที่ ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมษายน 2553
ค่ายครั้งที่ 19 จัดที่ เกาะเทโพ-ห้วยแม่ดี จ.อุทัยธานี สิงหาคม 2553
ครั้งที่ 20 จัดที่ สามพันโบก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมษายน 2554
ครั้งที่ 21 จัดที่ เกาะพระทอง จ.พังงา พฤษภาคม 2554

          ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมค่ายกระต่ายตื่นตัวฯ ที่ผ่านมา ทำให้มูลนิธิฯ ได้เรียนรู้ว่า การที่เด็กๆ ได้มีประสบการณ์การอยู่ในธรรมชาติ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการวางพื้นฐานในสิ่งที่เขาจะ "เป็น" ในอนาคต ด้วยวัยเด็กเป็นวัยที่พร้อมเปิดรับและสั่งสมข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ การได้มีโอกาสเข้าถึงความงามและตามความเป็นจริงของธรรมชาติ โดยมีกัลยาณมิตรที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ตรงอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน จะสร้างความตื่นตัว ท้าทายที่จะเรียนรู้และเปิดรับความหลากหลายได้มากขึ้น ประกอบกับการได้อยู่ใช้ชีวิตตามวิถีของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ในธรรมชาติ จากการอยู่ การกิน และการลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ย่อมเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาได้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วมนุษย์สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ง่ายนิดเดียว หากเราใช้ชีวิตที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ (เด็กๆ บางคนบอกเอาไว้)

          ปัจจุบันมีเด็กๆ ในเมืองใหญ่ที่ผ่านค่ายกระต่ายตื่นตัวฯ กว่า 400 คน (หลายคนมาซ้ำ) และทุกครั้งหลังจากกลับจากค่ายฯ ประมาณ 3 สัปดาห์ ทางมูลนิธิฯ จะจัดประชุมผู้ปกครองในแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติให้กับ เด็กๆ ในครั้งต่อๆ ไป

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์