Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
โครงการทรีพลัส

Maulak
ที่มาที่ไป
บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด   ดำเนินธุรกิจ ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา   ที่ไม่สามารถให้น้ำยางได้แล้ว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ชาวสวนต้องตัดทิ้ง และเมื่อมีการตัดไม้ยางดังกล่าวแล้ว ชาวสวนจะปลูกทดแทน  เพื่อใช้ในการผลิตน้ำยางของตนเองต่อไป

บริษัทฯ  ได้คำนวณปริมาณการใช้ไม้  ทั้งการใช้โดยทางตรง  ได้แก่  เนื้อไม้ที่ใช้ในการผลิตของเล่น  และทางอ้อม  ซึ่งได้แก่ กล่อง หีบห่อต่าง ๆ ที่ทำจากการดาษ  พบว่า  ในแต่ละปี เราใช้ไม้ประมาณ  11,200 ต้น  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า ปริมาณไม้ที่เราได้นำมาใช้ดังกล่าวได้รับการปลูกทดแทนก็จริง   แต่ในขณะเดียวกัน ที่โลกกำลังประสบกับวิกฤตภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบเป็นความเดือดร้อนกันโดยทั่วไป ดังที่เราทุกคนคงได้รับทราบข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆ ซึ่งทางออกของปัญหาดังกล่าว ที่ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็น คือ การต้องเพิ่มปริมาณของต้นไม้ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลของธรรมชาติ  โดยทำหน้าที่เก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้  ต้นไม้ที่มากขึ้น อาจหมายถึง การกลับมาของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ได้มีที่ดำรงอาศัย การเพิ่มความหลากหลายของชีวิตอื่น และนั่นอาจหมายถึง สภาพป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เราตระหนักในความสำคัญของต้นไม้  ที่จะช่วยลดความรุนแรงของสภาวการณ์ดังกล่าว และที่สำคัญเพื่อให้เด็กๆ รุ่นต่อไป ได้มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ รวมไปถึงการสร้างสำนึกในการรักษาและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างถูกวิธี

บริษัท วันเดอร์เวิลด์ โปรดัคส์ จำกัด จึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณของต้นไม้ธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ขึ้นอีกปีละ 11,200 ต้น ตามปริมาณการใช้ไม้ยางพาราในการดำเนินการผลิตของบริษัทฯ จึงเกิดเป็นโครงการ Tree Plus หรือ การเพิ่มต้นไม้ธรรมชาติขึ้นอีกเท่าหนึ่ง

ในการนี้ บริษัทฯ  ดำเนินการโดยร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ โดยมีเป้าหมายของการกลับคืนมาของธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ทุกพื้นที่ที่ได้ทำการปลูก เป็นพื้นที่ที่จะเกิดการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวและมีข้อตกลงที่จะไม่ตัดไม้เป็นเวลา 50 ปี

ผลการดำเนินการในปี 2551
สามารถปลูกไม้ป่าในเขตรอบนอกอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้จำนวน  6,000  ต้น 

เป้าหมายการปลูกป่าในปี  2552
เพิ่มจำนวนต้นไม้ป่าที่จะปลูกเป็นจำนวน  20,000  ต้น   ทบจากของปี 2551

 
ภาพโครงการ
wonder world
Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์